Wprowadzenie w niniejszy serwis powstało dzięki zgłoszeniom, pytaniom, uwagom skierowanym do administratora serwisu, mailami lub podczas spotkań na początku i pod koniec kursów. Odpowiedzi zostały zebrane w to opracowanie, które – mam nadzieję – będzie dobrym wprowadzeniem do owocnego korzystania z serwisu i odpowiedziami na pytania jakie pojawią się w trakcie studiowania i testów.

Serwis edukacyjny zbudowany jest kursów pogrupowanych w sekcje. Również niniejsza część informacyjna jest kursem, z tą różnicą, że to kurs ogólnodostępny dla odwiedzających serwis tak, jak to jest w przypadku zwykłych stron internetowych.
Czytając choćby ten tekst, korzystamy z kursu i zdobywamy już – być może – pierwsze doświadczenia jak wygląda kurs e-learningowy.
Kursy związane ze studiami są dostępne wyłącznie dla zalogowanych użytkowników przypisanych do swojego kursu.

Ponieważ umiejętności posługiwania się komputerem są wśród uczestników kursów bardzo zróżnicowane, do tego nieraz dochodzi trudność ze słownictwem komputerowym – w ciągu parunastu lat pojawiło się wiele nowych terminów w każdym języku – dlatego już na stronie startowej jest możliwość wyboru języka w górnej części ekranu. Po wybraniu języka i zalogowaniu możliwość wyboru znika, ale można jej dokonać z poziomu kursu.
Znając lokalne słownictwo komputerowe można przełączyć język, żeby upewnić się co do polecenia lub komunikatu generowanego przez serwis.
Wybór języka dotyczy poziomu obsługi samego serwisu, a niepublikowanych w nim treści.

Miejsce wyboru języka i logowania do serwisu.

Na ilustracji wyróżnione jest również miejsce „Zaloguj się” – przejścia do logowania. To kolejny etap kursu wprowadzającego do serwisu.


Ostatnia modyfikacja: piątek, 13 października 2023, 08:15