Celem akademickiego kursu dokształcającego „Każdy rodzic katechetą” jest przygotowanie osób świeckich do katechizacji w swojej rodzinie, parafii, wspólnocie religijnej oraz pogłębienia wiedzy z zakresu Pisma św., teologii, bioetyki, dydaktyki, psychologii, pedagogiki, nowych mediów katolickich, historii Kościoła.

   Kurs Poradnictwa Rodzinnego Dublin 2020 prowadzony przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoen'a, we współpracy z UKSW, z większościowym udziałem P.T. wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych polskich uczelni. W warunkach pandemii COVID-19 kurs był prowadzony metodą on–line.

    Kurs katechetyczno – teologiczny Dublin 2020 prowadzony przez Duszpasterstwo Polskie w Irlandii przy kościele św. Audoen'a, we współpracy z UAM, z większościowym, udziałem P.T. wykładowców Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz innych polskich uczelni. W warunkach pandemii COVID-19 kurs był prowadzony metodą on–line.

     Kurs Poradnictwa Rodzinnego prowadzony przez Polska Misję Katolicką w Paryżu, we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie, w 2019 r.

      Kurs Animatorów Katechezy Parafialnej prowadzony przez Polską Misję Katolicką w Paryżu we współpracy z Uniwersytetem Adama Mickiewicza (UAM) w Poznaniu, w 2019 r.