Comiesięczne spotkania kursowe to zbyt mało dla osiągnięcia poziomu wiedzy jaki powinni w ciągu roku zdobyć słuchacze kursu. Serwis edukacyjny stwarza możliwość uzupełnienia wykładów o różnego rodzaju materiały uzupełniające, lekturę poszerzającą czy odpowiednik „skryptów” przygotowujących do egzaminów i w ten sposób umożliwia STUDIOWANIE poruszonych na wykładach zagadnień.

Na każdy tydzień studium przewidziany jest test 10 pytań oceniany automatycznie w serwisie. Czyli między kolejnymi wykładami trzeba rozwiązać 4 testy.
Daje to przede wszystkim kontrolę studentowi nad przyswojoną wiedzą, a jednocześnie uzyskane w testach wyniki wypełniają dziennik ocen, dając przegląd postępów poczynionych w czasie całego kursu i umożliwiając dokonanie oceny końcowej koniecznej do uzyskania świadectwa ukończenia kursu.

Wskazane jest – w miarę możliwości – utrzymanie tygodniowego tempa studiowania i zdawania testów. Ponieważ uwzględnić trzeba różne okoliczności życiowe, testy pozostają otwarte ok. 3 miesięcy od wykładu.


Última modificación: jueves, 12 de octubre de 2023, 11:36