Na potrzeby kursów przyjęto jeden typ testu (quiz) – PRAWDA / FAŁSZ.

Jest to 10 zdań (punktów) które trzeba ocenić co do ich wartości logicznej – czy zdanie jest prawdziwe, czy też nie.

Za prawidłową odpowiedź otrzymuje się jeden punkt, zatem w jednym teście zdobyć można 10 punktów.

Jako próg zaliczenia przyjęty jest współczynnik 60%, czyli z 10 zdań przynajmniej 6 musi być ocenionych prawidłowo.

Testy otwierane są dla studiujących po weekendzie wykładowym (chyba, że prowadzący zajęcia dostarczy pytania w innym terminie) i dostępne ok. 3 miesięcy.

Rozwiązywanie testu rozpoczyna się od momentu jego otwarcia i trwa godzinę. Czas jest mierzony od kliknięcia „rozpocznij test” nawet w przypadku zamknięcia okna testu. Nie można zatem otworzyć na chwilę, zobaczyć jakie są pytania i później na nie odpowiedzieć. Trzeba od razu zabrać się za rozwiązanie.
Poniżej przykład okna otwierania testu, w którym podane są opisane informacje.


Bezpośrednio po zakończeniu testu pojawi się informacja wstępna dotycząca samego faktu zaliczenia i jego poziomu.

Jeżeli nie udało się osiągnąć satysfakcjonującego wyniku można powtórnie podejść do testu. Liczy się najlepszy wynik osiągnięty w obu podejściach.

Reasumując – 10 pytań w ciągu 1 godziny, 2 podejścia, ocena w dzienniku – najwyższa uzyskana z obu podejść.

Po zamknięciu dostępu do testów ujawnione zostaną wyniki szczegółowe uzyskane w poszczególnych pytaniach, czyli cały test zostaje ujawniony, ponieważ wówczas znane są prawidłowe odpowiedzi (o czym później).

Ostatnia modyfikacja: piątek, 24 stycznia 2020, 21:39