Niniejszy regulamin określa warunki i zakres korzystania z konta użytkownika oraz treści dostępnych w ramach Serwisu edukacyjnego ESPL, zwanego w dalszej części regulaminu Serwisem.

§ 1 Definicje podstawowe

    1. Europejska Szkoła Liderów Polonijnych – projekt edukacyjno–pedagogiczny prowadzony przez Fundację Czyste Serca, we współpracy z polskimi uczelniami, oznaczony dalej skrótem ESLP.
    2. Serwis edukacyjny ESLP – internetowe oprogramowanie uczelniane, dostępne pod adresem www.espl.eu, służące do systematycznej nauki poza spotkaniami kursowymi, na podstawie literatury przekazanej przez Wykładowców Uczelni oraz do przeprowadzania cotygodniowych testów postępu w nauce, będących podstawą oceny końcowej kursu.
    3. Uczelnia – instytucja organizująca i realizująca program nauczania i wystawiająca świadectwa ukończenia kursu.
    4. Opiekun kursu – osoba wyznaczona przez Uczelnię i ESPL do kontaktów z uczestnikami kursu w tematach dotyczących merytorycznie kursu, testów itp. spraw uczelnianych.
    5. Administrator Serwisu – osoba technicznie administrująca Serwisem edukacyjnym z ramienia ESLP.
    6. Użytkownik – zalogowany i przypisany do właściwego kursu jego uczestnik.
    7. Zasady prywatności – zasady regulujące zakres przechowywane w serwisie dane o użytkownikach, cel ich zebrania i zakres wykorzystania.

§ 2 Warunki korzystania z Serwisu

    1. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika dostępu do Internetu, komputera, tabletu lub smartfona z zainstalowaną przeglądarką internetową i czytnikiem plików pdf, a także posiadania aktywnego konta e-mail.
    2. W Serwisie jest możliwość utworzenia osobnych kont użytkownika dla małżonków korzystających z jednego adresu e-mail.
    3. Serwis stanowi uzupełnienie studium podyplomowego i pełni funkcję pomocniczą wobec działań Uczelni. Ponieważ jest jednym z elementów składowych Kursu doszkalającego, ma charakter zamknięty – jest chroniony przed dostępem osób niewiązanych z kursem.
    4. Serwis jest dostępny wyłącznie przez Internet, działa w systemie 24/7, z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia na czas aktualizacji oprogramowania bądź innych prac administracyjnych.
    5. Podczas rejestracji w Serwisie edukacyjnym ESLP, każdy użytkownik akceptuje jednocześnie Regulamin Serwisu oraz Zasady prywatności, w tym zgodę RODO, dotyczącą Serwisu, opisaną w Zasadach prywatności.
    6. Użytkownik akceptuje otrzymywanie, na podany w procesie rejestracji adres mailowy, wiadomości będących komunikatami ze strony Serwisu dotyczącymi wydarzeń kursowych, a także wiadomości w ramach wewnątrzserwisowego komunikatora, pochodzące od innych uczestników kursu.
    7. Konto utworzone, ale niezatwierdzone przez Administratora Serwisu poprzez nadanie roli w serwisie i przypisania do właściwego kursu, zostaje automatycznie usunięte po upływie 7 dni.
    8. Fakt pierwszego logowania jest potwierdzony mailem wysłanym automatycznie do rejestrującego się użytkownika i Administratora Serwisu.
    9. Od momentu zatwierdzenia konta użytkownika przez Administratora Serwisu, po zalogowaniu w obszarze powitalnym (tzw. kokpicie użytkownika) uwidocznione są dane kursu.
    10. Wszelkie zamieszczone w Serwisie materiały – artykuły, skrypty, książki, jak również nagrania wykładów, przeznaczone są wyłącznie do użytku studentów kursu i nie mogą być udostępnianie osobom postronnym. W związku z powyższym Użytkownik jest zobowiązany do chronienia hasła dostępowego do Serwisu i nie udostępniania go osobom trzecim.
    11. Użytkownik nie ma prawa wypożyczania, wynajmowania ani innego rodzaju rozpowszechniania udostępnionych mu w ramach Serwisu materiałów dydaktycznych lub oprogramowania, a w szczególności ich umieszczania w innych serwisach internetowych, publicznego odtwarzania lub wyświetlania. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania Serwisu i publikowanych w nim treści w ramach innego korzystania niż dozwolony użytek osobisty, o którym mowa w art. 23 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


Modifié le: mardi 10 octobre 2023, 19:36