Niniejszy dokument omawia rodzaj i zasady przetwarzania danych osobowych w systemie informatycznym Serwisu edukacyjnego ESLP.

1. Rodzaj pozyskiwanych danych

Dla umożliwienia identyfikacji uczestników kursu oraz ważności wykazu uzyskanych w testach ocen przez Uczelnię, konieczne jest zarejestrowanie się w Serwisie pod własnym imieniem i nazwiskiem. Do celów logowania i korespondencji w Serwisie, należy również podać adres e-mail.

Z uwagi na wielość użytkowników z innych kursów, prowadzonych w innych miejscach, podanie informacji o mieście i kraju ułatwia, w razie potrzeby, szybkie wyszukanie użytkownika przez Administratora serwisu. Do swoich danych można również załączyć zdjęcie, co poprawia jakość komunikacji (wzajemnej identyfikacji) w grupie kursowej.

Gromadzone są jedynie dane osobowe podane dobrowolnie lub wymagane do funkcjonowania Serwisu.

2. Poufność danych

W celu zapewnienia poufności danych i zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych Fundacja Czyste Serca prowadzi Serwis edukacyjny na własnym serwerze sieciowym. Stanowi to gwarancję, że dane na zewnątrz nie są w żadem sposób dostępne i nie mogą być przetwarzane przez jakichkolwiek zewnętrznych dostawców usług sieciowych (tzw. firmy trzecie).

Cały transfer danych w sieci chroniony jest protokołem https – przesyłane między użytkownikiem i serwerem dane są szyfrowane.

Serwis otrzymuje i przechowuje dane o użytkownikach poprzez:
– dobrowolnie wprowadzone informacje,
– zapisywanie na urządzeniach końcowych plików cookies (taż. ciasteczka),
– gromadzenie logów serwera oraz przetwarzanie szeregu informacji przez system informatyczny:
    • adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer na którego podstawie można go zlokalizować geograficznie (co najmniej zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią),
    • informacje w dziennikach serwera – serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, dane urządzenia (np. model sprzętu), nazwę i wersję przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego,
    • informacje w dzienniku Serwisu dotyczące czasu zalogowania użytkownika do serwisu, czasu jego aktywności, czynności podejmowanych w serwisie, tworzonych plików, otwarciu testów, uzyskanych wynikach testów itd.
    • W przypadku gdy użytkownik zechce w danych rejestracyjnych załączyć swoje zdjęcie – ochronie podlega również wizerunek.
    • W przypadku zajęć on-line do tych danych zaliczyć należy pliki audio–video z rejestracją zajęć on-line.

Jedyny przypadek przekazania danych z Serwisu, to raport wyniku testów, jaki otrzymać musi Uczelnia jako dokumentację zaliczenia kursu, umożliwiająca wystawienie ocen.
Przekazanie to ma charakter wewnętrzny – w ramach działań ESLP.

Dostęp do Serwisu, w szczególności do danych kursu, w tym danych osób uczestniczących w kursie jest możliwy wyłącznie dla osoby zalogowanej, której tożsamość została potwierdzona przez Opiekuna Kursu, a Administrator Serwisu przypisał odpowiednią rolę (Student, Wykładowca itp.) i do odpowiedniego kursu.

3. Zmiana lub wycofanie danych

Użytkownik w obszarze startowym (zwanym w Serwisie Kokpitem) ma dostęp do swoich danych logowania (osobowych), może ustawiać opcje dostępności dla innych użytkowników – współuczestników kursu.

Ma także ma możliwość usunięcia swojego konta. Jest to związane z przysługującym prawem do cofnięcia zgody na udostępnianie danych osobowych. Pamiętać przy tym należy, że powoduje to utratę dostępu do Serwisu, wykasowanie uzyskanych ocen z arkusza dla Uczelni i jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Kursie.

Dane logowania przechowywane są w serwisie po zakończeniu kursu, żeby zapewnić dalszy dostęp do materiałów edukacyjnych, traktowanych jako zasób biblioteczny.

Jeżeli Użytkownik nie loguje się do Serwisu po zakończeniu kursu, po 3 latach braku aktywności jego konto, a wraz z nim wszystkie dane, zostanie usunięte.

4. Kontakt użytkownika z właścicielem Serwisu

Wszystkie zauważone nieprawidłowości techniczne związane z korzystaniem z Serwisu Użytkownik zgłasza Administratorowi Serwisu, którego adres e-mail dostępny jest w stopce każdej podstrony Serwisu.

Administrator Serwisu dołoży wszystkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w miarę możliwości technicznych w najszybszym możliwym terminie.

RODO

Administratorem ww. danych osobowych w Serwisie jest Fundacja Czyste Serca z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Grunwaldzkiej 53/1, kod pocztowy 85-239; KRS: 0000314644

Dane osobowe przetwarzane są z uwzględnieniem zasad przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz postanowieniami regulaminu.

Pliki cookies

Ta strona korzysta z dwóch ciasteczek (cookies), czyli plików tekstowych tworzonych i przechowywanych na komputerze użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
Najważniejszym z nich jest plik cookie sesji, zwykle nazywany MoodleSession. Trzeba zezwolić na to ciasteczko w swojej przeglądarce, aby zapewnić ciągłość i pozostać zalogowanym podczas przeglądania witryny. Po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki, ten plik cookie zostanie zniszczony (w przeglądarce i na serwerze).

Drugi plik cookie jest przeznaczony wyłącznie dla wygody, zwykle nazywany jest MOODLEID lub podobnym. Po prostu zapamiętuje nazwę użytkownika w przeglądarce. Oznacza to, że podczas następnego wejścia na tę stronę, pole nazwy użytkownika na stronie logowania jest już wypełnione.
Ważniejsze od plików cookies jest działanie samej przeglądarki – zazwyczaj pytają o zapisanie hasła dostępu, co skutkuje pozostawieniem w pamięci przeglądarki trwałego zapisu o danych logowania. Na własnym komputerze jest to bardzo wygodne.

Korzystając z czyjegoś komputera (np. u znajomych lub w bibliotece) bezpiecznie jest odrzucić ten plik cookie – najwyżej trzeba ponownie wpisać swoją nazwę użytkownika za każdym razem podczas logowania. Jednak ważniejsze jest w takim przypadku odrzucenie pytania przeglądarki o zapisanie hasła!

Dostęp do plików cookies w przeglądarkach jest możliwy poprzez pozycję menu nazywaną Narzędzia / Opcje / Preferencje. Nazwy różnią się w poszczególnych przeglądarkach i umieszczone są w różnych pozycjach menu głównego, ale ostatecznie prowadzą do ustawień prywatności. Warto w tym zakresie skorzystać z pomocy używanej przeglądarki.

Ostatnia modyfikacja: środa, 11 października 2023, 18:45